Blog Oxunjon Gaybullayeva

Ingliz tilini o'rganishning oson yo'li!
Ingliz tilini o’rganishning oson yo’li!
Ingliz tilini o’rganishning oson va samarali yo’llari to’g’risida o’rganib olasiz!
Ingliz tilini o'rganish
«Til bilgan el biladi» deydi dono xalqimiz! Lekin, til bilib qanday kun ko’rish mumkin?
Til bilish yaxshi! Chet tilini o’rganib qanday ishlar qilish mumkin?